Технологічні дослідження


 

Надійне забезпечення безаварійності технологічного процесу буріння.

Технологічні дослідження проводяться з метою:

- Контроль за відповідністю режиму буріння ГТН;

- Раннє виявлення нафтогазопроявів і поглинань при бурінні;

- Оптимізація процесу поглиблення свердловини в залежності від геологічних задач;

- Розпізнавання і визначення тривалості техноло-гічних операцій;

- Вибір і підтримка раціонального режиму буріння з контролем відробітку доліт;

- Раннє визначення проявів і поглинань при спуско–підйомних операціях, управління доливом;

- Оптимізація спуско – підйомних операцій (обме-ження швидкості спуску, розрахунок еквівалентної густини розчину і ін.);

- Контроль гідродинамічних тисків у свердловині;

- Контроль тисків пластів і порових та прогнозування зон АВПТ і АНПТ;

- Контроль спуску і цементування обсадної колони;

- Діагностика передаварійних ситуацій в реальному масштабі часу;

- Визначення режиму на буровій: буріння, промивка, проробка, положення долота «над вибоєм», СПО, ГДС.

 

В процесі проведення технологічних досліджень реєструються наступні параметри:

 

Wкр. - Вага на гаку

Рвх. - Тиск на маніфольді

Nх. - Число ходів насоса

Nр. - Число оборотів ротора в хвилину

Mрот. - Момент ротора

Qвих. - Індикатор потоку на виході

Qвх. - Розхід на вході

Нкр. - Положення тальблоку

Vємк. – об’єми БР в робочих ємностях

Електропровідність БР на вході та виході

Твх. – температура БР на вході

Твих. – температура БР на виході

Густина БР на вході та виході

Т – час буріння - таймером станції

 

За допомогою програмного забезпечення  станції Розріз-2 можна автоматично розраховувати наступні параметри:

 

Детальний механічний каротаж (ДМК)

Миттєву швидкість проходки

Середню швидкість проходки

Рейсову швидкість проходки

Навантаження на долото

Поточну глибину вибою

Глибину положення долота

Швидкість СПО

Час відставання по розчину

Час відставання по шламу

Глибина вибою, до якої «прив’язується» проаналізована хроматогрофом "пачка" газу із розчину, що виходить на поверхню

Сумарні часи по рейсам, час циркуляції, буріння, проробки, промивки, СПО

Гідравлічні параметри

Сумарний об’єм у всіх ємкостях та їх зміни

 

 


*Реєстрація і візуалізація параметрів проводиться з прив’язкою по глибині і по часу, кроком квантування 1секунда в часовому масштабі, та 0,4 метри в глибинному масштабі.

 Наші адреси:

Офіс та юридична адреса:
м.Київ, Печерський р-н, вул.В.Тютюн-ника (Анрі Барбюса) 37/1 8-ма секція, 3-ій поверх, к.806,
індекс: 03150

Виробнича база №1:
с.Терешки, Полтавська обл., Полтавський р-н, вул.Шевченка 30,
індекс: 38762

Виробнича база №2:
м.Кремінна, Луганська обл, вул.Санаторна 21,
індекс: 92904
Контактні дані:
Директор ТОВ"Укрспецгеологія"
Стасів Олег Степанович
+38(050)475 31 09
boss@usg.email

Заступник директора з
виробничих питань

Януш Степан
Михайлович
+38(050)304 41 82
pl@usg.email

Головний інженер
Стасів Олег Петрович
+38(095)281 96 84
olegstasiv@usg.email

Провідний геофізик
Тереб Світлана
Миколаївна
+38(050)355 20 44
office@usg.email

Ми в соцмережах:


Поділитись з друзями та колегами: